Categorie: Geen categorie

Partnertoernooi 30 juni 2022

Vorige week donderdag kon dan eindelijk weer het jaarlijks traditionele partnertoernooi plaatsvinden.
Met een mooie opkomst van maar liefst 38 personen werden onder tropische temperaturen leuke partijtjes gespeeld. Leon en Loes gingen er met de 1e prijs vandoor; Gerard en Frederique met de poedelprijs. Tevens werd Jolanda nog in het zonnetje gezet voor haar inzet in het bestuur.

Het bestuur wenst eenieder alvast een fijne vakantie toe.

Voor meer foto’s zie het tabblad foto’s van de website.

diverse mededelingen

  • Op 30 juni 2022 is er weer een partnertoernooi.  Dit zou ook gelijk de laatste avond van dit badmintonseizoen zijn, maar bij voldoende interesse (min. 12 personen) kan er nog twee weken worden doorgespeeld op de dinsdagen  en donderdagen van 19.30 uur tot 21.00 uur.  Geef evt. belangstelling op bij Frans. 

 

  • Op 22 juli 2022 hebben we de jaarlijkse BBQ. Deze keer bij Pierke.  We beginnen om 19.15 uur. Kosten € 25,- voor leden en € 35,- voor niet-leden.  Voor de eigen leden wordt € 10,- uit de kas bijgelegd.
    Voor de BBQ moet je je nog wel opgeven!!!

  • Start van het nieuwe  badminton seizoen is op: 25 augustus 2022.

 

  • Vanaf 29 augustus 2022 start de “Spek de Kas” actie van de Jumbo. Welk nummer we hebben is nog niet bekend.

 

  • Jolanda Diepenhorst-Rutten stopt vanwege blessure met badminton en legt ook haar bestuursfunctie neer.
    Helga van den Beuken neemt binnen het bestuur de taken van Jolanda over.

 

Algemene ledenvergadering en feestavond

Op 22 april mochten we eindelijk weer onze Algemene Ledenvergadering houden met aansluitend een feestavond. 
Dit hebben wij mogen houden bij Café Pierke. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van bestuurslid Lisa Zhang.

Algemene Ledenvergadering Badmintonclub Helden

Beste sportvrienden,

Het is eindelijk weer zover, we kunnen een ledenvergadering houden en wel op 22 april 2022 bij cafe “Pierke”.
De vergadering duurt ongeveer van 20.00 uur tot 21.15 uur en daarna kunnen de partners aansluiten voor de feestavond.
Kosten € 10,- p.p. graag op de avond bij Frans contant af te rekenen.

We hopen dat jullie er weer zin in hebben, vergeet niet je nog even aan te melden!Met sportieve groet,
De Badmintonclub Helden
Agenda algemene ledenvergadering:
1. Opening 
2. Notulen algemene ledenvergadering 2018-2019
3. Jaarverslag secretariaat
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Contributie
8. Begroting 2022-2023
9. Bestuursverkiezing
10. Activiteiten
11. Rondvraag en sluiting
 
Het jaarverslag secretariaat 2020-2022 en de notulen van de laatste ALV van 12-04-2019 zijn aan alle leden per mail toegezonden.
 

Paashaastoernooi 2022

 
Donderdag 14 april hebben we een paashaas toernooi gehouden.
Iedereen kreeg een aantal chocolade eitjes en bij verlies moest je er een aan beide tegenstanders geven.
De klok gaf 10 min per partijtje en daarna hebben we de eitjes geteld en zijn er 2 winnaars vastgesteld die een kleine paashaas in ontvangst hebben genomen en zijn er 2 poedel prijzen uitgereikt die een grote paashaas hebben gekregen.
Het was een geslaagde avond.
 

ALV + feestavond op 22 april 2022 BC Helden

Beste sportvrienden,

Reserveer alvast in jouw agenda:

ALV + feestavond : Vrijdag 22 april 2022

Aanvang ALV : 20.00 uur tot max. 21.15 uur
Aanvang feestavond: na afloop ALV.
Locatie: Café Pierke
Partners zijn uiteraard welkom vanaf  21.15 uur
Eigen bijdrage : € 10,00 p.p.
Opgeven via opgaveformulier in de sporthal of via mail.

De agenda voor de ALV volgt op een later moment.

Groet,

Frans Janssen
06-24711640

Update corona maatregelen Badmintonclub Helden

Beste sportvrienden,
 
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal hebben meegekregen zijn de corona maatregelen versoepeld vanaf 25 februari.
Dit houdt o.a. in dat er geen mondkapjes meer gedragen hoeven te worden en dat we geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden.
Daarnaast is het controleren van de QR-code komen te vervallen en kan dus iedereen weer gezellig mee doen!
 
Het Mix toernooi is afgesloten, maar door de lock down hebben de meeste mensen deze niet kunnen afronden, dit wordt in het najaar opnieuw opgepakt.
 
Met sportieve groet,
Badmintonclub Helden