Nog steeds geen badminton

Beste sportvrienden,

We kunnen al heel lang niet badmintonnen.
Er is niet bekend wanneer hier verandering in komt.

Zodra we weten wanneer we weer kunnen gaan badmintonnen zullen we dat in elk geval hier op de site vermelden

Blijf gezond

We kunnen blijven badmintonnen!

Beste sportvrienden,

Wij mogen wel blijven badmintonnen, dat is mooi maar onder de volgende voorwaarden:

  1. Er mag NIET worden gedubbeld, dus alleen maar single partijen.

Dat betekent dat wij met maximaal 18 spelers tegelijk mogen spelen op de 9 velden die wij hebben.

  1. Langs de kant mogen spelers wachten tot ze zelf kunnen spelen maar wel met 1,5 meter afstand tot elkaar.
  2. De kleedkamers blijven gesloten, dus thuis omkleden en douchen.
  3. De competitie RCML zal worden stilgelegd.

Zie: https://www.badminton.nl/nieuws/impact-nieuwe-coronamaatregelen-op-badminton

Ik hoop en ga er vanuit dat iedereen begrip heeft voor deze voorwaarden en dat iedereen er zich aan houdt!!

Bedankt alvast!

Wij zullen ervaren hoe dit gaat bevallen en hoe de opkomst zal zijn. Wellicht is het een optie om 1x in de week te spelen in plaats van 2 keer.

Misschien geen 2 uur op donderdag maar 1 of 1,5 uur. De tijd zal het leren.

 

Groet,

Frans.

Algemene Leden Vergadering 2020

Beste clubgenoot,

Bij deze willen we je uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering bij “Thoes” op woensdag 14 oktober a.s. Voor de 1e keer sinds jaren nu ZONDER feestavond i.v.m. Corona. De vergadering start om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.15 uur.

In verband met alle maatregelen rondom Corona zijn wij jullie genoodzaakt te vragen je per mail aan te melden voor deze vergadering. Dan weten we precies hoeveel mensen er komen en hoe de indeling met stoelen e.d. klaar gezet moet worden.

 

Agenda:

 

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen algemene ledenvergadering 2019
3. Jaarverslag secretariaat
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Contributie
8. Begroting 2020-2021
9. Bestuursverkiezing
10. Activiteiten
11. Rondvraag en sluiting

We gaan weer beginnen…….. badminton seizoen 2020-2021

 

Beste badmintonners,

 

Ik hoop dat iedereen de afgelopen periode gezond heeft mogen doorstaan. Het is alweer een tijd geleden dat wij onze favoriete sport mochten uitoefenen.
De ALV met de jaarlijkse feestavond is niet doorgegaan, het Peel en Maas toernooi is gecanceld, het partnertoernooi is niet doorgegaan, geen BBQ en geen badminton voor een zeer lange periode. Het zijn nog steeds onzekere tijden. Ik hoop dat iedereen zich daarvan bewust is. Het Coronavirus is nog niet weg!!

Toch starten wij weer op DONDERDAG 3 SEPTEMBER.
De trainingen starten weer op 24 september i.v.m. de vakantie van Christel.

Er zijn een aantal richtlijnen uitgevaardigd waaraan iedereen zich moet houden zowel landelijk als ook vanuit de sporthal.
Er zijn nogal wat beperkingen voor wat betreft het gebruik van de kleedruimtes en de douches. Bij deze het verzoek om indien mogelijk THUIS alvast om te kleden en na afloop thuis te douchen. Diegenen die toch in de sporthal willen douchen zullen zich aan de regels moeten houden.

Verder willen wij als badmintonclub ook uitdragen dat wij de 1,5 meter afstand zo goed als mogelijk in acht willen nemen ook naast de velden!!
Ik hoop dat iedereen zich aan de regels houdt en begrip heeft voor de beperkingen. Gezondheid is toch het grootste goed!!

De ALV zal ergens in oktober/november gepland worden op een woensdagavond zonder aansluitende feestavond (helaas). Wanneer precies volgt nog.

Verder wil ik nog vermelden dat de JUMBO SPEK DE KAS actie weer van start is gegaan. Boxnr. Van BC Helden is 37.

Vriendelijke groet,

Frans Janssen
Penningmeester BC Helden

Opstarten badminton na de zomervakantie

Beste Badmintonvrienden,
 
Allereerst hopen wij dat het met iedereen goed gaat.
 
Daarnaast willen wij (als bestuur) jullie informeren over de stand van zaken omdat we nog steeds niet mogen badmintonnen.
 
De intentie is om op 3 september weer van start te gaan.
We hebben er voor gekozen niet op 1 juli te beginnen omdat de eisen die daarbij gesteld worden te hoog zijn en voor ons feitelijk het seizoen is afgelopen.
 
Half augustus komt het bestuur bij elkaar om te bespreken op welke manier we 3 september van start kunnen gaan en of we nog een algemene ledenvergadering kunnen inplannen (met of zonder feestavond).
De BBQ zal helaas een jaartje moeten wachten.
Na deze vergadering gaan we jullie specifieker toelichten wat er van iedereen verwacht gaat worden.
 
Dus, wordt vervolgd!
 
Mochten jullie t.z.t. suggesties hebben horen wij dat natuurlijk graag.
 
Met sportieve groet,
Frans, Sandy, Lisa, Lowie en Jolanda

Verlenging Corona maatregelen 2

Gister avond is bekend gemaakt, dat het badmintonnen in de zaal in elk geval tot 20 mei 2020 nog niet mogelijk is.

Dus nog even volhouden allemaal voor we weer kunnen gaan spelen.

Doe voorzichtig en blijf gezond

Verlenging Corona maatregelen

Zoals jullie vanavond , 31 maart 2020, hebben meegekregen worden de maatregelen in verband met het Coronavirus verlengd tot 28 april.

Voorlopig dus nog geen badmintonnen helaas.

Blijf gezond !! Succes en sterkte allemaal.

Geen badminton ivm Coronavirus

Beste Badmintonvrienden,
 
Vanuit Den Haag is vanmiddag het besluit bekend gemaakt, dat met onmiddellijke ingang alle sportfaciliteiten worden gesloten tot en met 6 april aanstaande. Mogelijk wordt deze termijn op een later tijdstip nog verlengd.
 
Dit houd voor de badmintonclub in dat we tot en met 6 april 2020 (helaas) niet gaan badmintonnen.
 
We houden jullie op de hoogte!
 
Met sportieve groet,
Jolanda Diepenhorst