Privacy

Verwerking Persoonsgegevens
Badmintonclub Helden gaat met de persoonsgegevens van de leden om conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.
T.b.v. correcte registratie bij de vereniging en bereikbaarheid van de leden verzamelt Badmintonclub Helden van elk lid:
– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Geslacht

– Straatnaam en huisnummer

– Postcode en woonplaats

– Telefoonnummer(s)

– E-mailadres

Verder wordt de datum van aanmelding vastgelegd. Deze wordt gebruikt voor het bepalen van datums van persoonlijke jubilea.
De persoonsgegevens: Voor- en achternaam, Geboortedatum, Straat en huisnummer en Postcode en woonplaats worden één maal per jaar verplicht doorgegeven
aan de gemeente Peel en Maas i.v.m. de gemeentelijke subsidieverordening.
Verantwoordelijk voor de correcte vastlegging en het beheer van de persoonlijke gegevens van de leden is het bestuur.
De taak is gedelegeerd binnen het bestuur aan de ‘functionaris penningmeester/ledenadministratie’.