Onze Huisregels

Badmintonclub Helden hanteert een aantal gedragregels om te zorgen dat alles binnen de vereniging in goede banen verloopt. Win verwachten dat alle leden zich hieraan zullen houden.

 1. De speeltijden zijn zoals aangegeven bij de algemene clubinformatie.
 2. De vereniging dient zelf te zorgen voor het opbouwen en afbreken van de badmintonvelden. Opbouwen kan vanaf begin speeltijd en afbreken dient te zijn geschieden aan het einde van de speeltijd.
 3. Op gezette tijden wordt gespeeld met de klok. Dit houdt in dat het eerste uur 3 ronden van ca. 13 minuten worden gespeeld aan de hand van loting. Hierdoor worden nieuwelingen sneller opgenomen binnen de vereniging en wordt voorkomen dat er afzonderlijke groepjes ontstaan of dat steeds dezelfde personen met elkaar spelen.
 4. Alle leden dienen zich te houden aan de algemene regels van de stichting Sporthallen Helden.
 5. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke spullen. Laat nooit waardevolle spullen achter in het kleedlokaal. Laat ze thuis of neem ze de zaal in.
 6. Badmintonclub Helden gaat er vanuit dat ieder lid een eigen WA-verzekering heeft en heeft daarom als club geen WA-verzekering.
 7. Leden worden verzocht om de contributie aan het begin van het seizoen over te maken op rekeningnummer NL86RABO0120724901 t.n.v. Badmintonclub Helden,
  p/a Frans Janssen
  Sch. Cremerenstr. 4
  5981 EB Panningen.