Herfstvakantie ouder/kind badmintonnen

Beste Badmintonvrienden,

Het badmintonseizoen is begonnen en ook de eerste schoolvakantie staat al weer voor de deur, we willen in de herfstvakantie op de dinsdagavond de leden en sponsoren van de badmintonclub de gelegenheid geven om samen met hun (klein)kind te badmintonnen.

Noteer dus in de agenda dinsdag 15 oktober ouder/kind badmintonnen.

Omdat de leeftijden nogal kunnen verschillen en we niet weten hoeveel kinderen er mee doen is het geen toernooi, maar wisselen we gewoon na een 10 a 15 minuten met de spelers.

We hopen uiteraard dat het deze keer wel kan doorgaan, het liefst even van te voren opgeven wie er mee doet.

Met sportieve groet,Jolanda Diepenhorst

Afsluitend partnertoernooi

Vorige week donderdag hebben we het seizoen traditioneel afgesloten met het partnertoernooi.
Lekker warm in de hal, maar dat mocht de pret niet drukken.

 

Iedereen een fijne vakantie gewenst en we zien elkaar weer in het nieuwe seizoen!

 

BBQ op 28 juni 2019

Traditiegetrouw sluiten we ook dit jaar het seizoen weer af met een BBQ op vrijdag 28 juni 2019
Dit jaar heeft Pier de organisatie hiervan op zich genomen.

De BBQ wordt gehouden bij Cafe Pierke,  Steenstraat 48 te Panningen

Paastoernooitje

Afgelopen donderdag hebben we het paastoernooi gespeeld.

In 5 rondes van 12 minuten kon je ofwel 2 paaseitjes verdienen ofwel 2 paaseitjes verliezen per ronde. Iedereen is gestart met 10 eitjes.

De gelukkigen (de winnaars) onder ons hadden dus paaseitjes te over en de wat minder gelukkigen hadden een uitdeel avond. Er is met veel plezier gespeeld. 

De uiteindelijke winnaars hebben we met hun behaalde prijs op de foto gezet.

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 12 april 2019

Beste clubgenoot,

Bij deze willen we je uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering met aansluitend de inmiddels traditionele feestavond bij “Thoes” op vrijdag 12 april a.s.

De vergadering start om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur.

Voor de feestavond moeten we een eigen bijdrage van 10 euro per persoon vragen.

Je kunt op de speelavond aangeven of je al dan niet met partner naar de feestavond komt.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen algemene ledenvergadering 2018
3. Jaarverslag secretariaat
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Contributie
8. Begroting 2019-2020
9. Bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar is Sandy; aftredend en niet herkiesbaar zijn Wim en Hans)
10. Activiteiten
11. Rondvraag en sluiting
12. Feestavond.