Paastoernooitje

Afgelopen donderdag hebben we het paastoernooi gespeeld.

In 5 rondes van 12 minuten kon je ofwel 2 paaseitjes verdienen ofwel 2 paaseitjes verliezen per ronde. Iedereen is gestart met 10 eitjes.

De gelukkigen (de winnaars) onder ons hadden dus paaseitjes te over en de wat minder gelukkigen hadden een uitdeel avond. Er is met veel plezier gespeeld. 

De uiteindelijke winnaars hebben we met hun behaalde prijs op de foto gezet.

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 12 april 2019

Beste clubgenoot,

Bij deze willen we je uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering met aansluitend de inmiddels traditionele feestavond bij “Thoes” op vrijdag 12 april a.s.

De vergadering start om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur.

Voor de feestavond moeten we een eigen bijdrage van 10 euro per persoon vragen.

Je kunt op de speelavond aangeven of je al dan niet met partner naar de feestavond komt.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen algemene ledenvergadering 2018
3. Jaarverslag secretariaat
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Contributie
8. Begroting 2019-2020
9. Bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar is Sandy; aftredend en niet herkiesbaar zijn Wim en Hans)
10. Activiteiten
11. Rondvraag en sluiting
12. Feestavond.

Algemene Leden Vergadering BC Helden en feestavond

Beste leden van BC Helden,

Noteer alvast in jullie agenda de datum van de Algemene Ledenvergadering van BC Helden:

Datum: vrijdag 12 april 2019

Waar:  Café & feestzaal Thoes

Aanvang : 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur

 

 

Aansluitend feestavond tot …….

Eigen bijdrage: € 10,00 /p.p. (betaling uitsluitend contant op 12 april).

Uiteraard zijn de partners welkom vanaf 21.30 uur.

Opgeven hiervoor kan tijdens de speelavonden.

Met vriendelijke groet,

 

Frans Janssen

Uitnodiging Handbalwedstrijd BEVO

Beste leden van BC Helden,

Wij zijn als leden van BC Helden uitgenodigd door Bevo HC (4e plaats) om een handbalwedstrijd van het 1e seniorenteam te bezoeken in de BENE-leage

en wel op zaterdagavond 2 februari a.s. om 20.00 uur. (verzamelen om 19.30 uur bij de Heuf).

Zij spelen dan tegen het Belgische Sasja HC (11e plaats). Een handbalwedstijd is altijd goed voor spektakel.

Iedereen die dit wil kan zich hiervoor opgeven door even een mailtje terug te sturen vóór dinsdag 29 januari.

 

 

 

Verder wil ik doorgeven dat de sporthal op donderdag 7 februari niet beschikbaar is om te badmintonnen.

Dit i.v.m. een evenement op vrijdag 8 februari genaamd Meet2match.

 

Met vriendelijke groet,

 

                                                                                                      Frans Janssen