Badminton morgen en in juli

Beste sportvrienden,

 

Even 2 dingen:

– Ik heb jullie gevraagd of er interesse was om door te spelen in de maand juli. Het merendeel heeft hier positief op geantwoord.

Dus wij spelen door tot en met donderdag 29 juli 2021.

– Morgen 17 juni wordt het tropisch warm, waarschijnlijk wordt het zelfs 36 graden. Verder moet Nederland voetballen om 21.00 uur.

Waarschijnlijk blijven een aantal leden thuis vanwege de warmte en de andere helft vanwege het voetballen.

Gisteren hebben we met de aanwezige leden besloten om geen 2 uur te spelen maar 1 uur.

Dus morgen badminton van 20.00 – tot 21.00 uur!

Groet,

Frans Janssen

Badminton? Jazeker!!

Beste sportvrienden,

Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie waarin een aantal versoepelingen bekend werden gemaakt.
Voor het badminton betekent dit goed nieuws!

  1. We mogen vanaf dinsdag 8 juni weer dubbelen.
  2. De kleedkamers en douches zijn weer open.

De 1,5 meter langs de kant blijft, en het mondkapje bij binnenkomst in de sporthal ook.

Naar verwachting zullen er weer meer leden komen spelen als we weer mogen dubbelen.

De speeltijd zal dan op dinsdag weer van 20.30 – 22.00 uur zijn en op donderdag van 20.00 – 22.00 uur.

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur

Badminton vanaf donderdag 20 mei 2021 weer mogelijk

Beste sportvrienden,

Deze keer goed nieuws. Vanaf donderdag 20 mei a.s. mogen we weer badmintonnen (alleen single!).

Thuis omkleden en douchen. 1,5 meter afstand langs de kant, mondkapje bij binnenkomst.

Denk aan een goeie warming up voor diegenen die al die tijd niks aan sport hebben gedaan.

Donderdag zullen we starten om 20.00 uur. Om 21.30 uur stoppen we ermee (lang genoeg lijkt mij).

 

Groet,

Frans Janssen

Weer badminton vanaf 20 mei 2021??

Beste sportvrienden,

 

Hopelijk gaat het goed met iedereen. Wellicht hebben de meeste mensen naar de persconferentie van gisteren gekeken.

Als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames volgens verwachting gaat dalen dan mogen de binnensportlocaties weer open vanaf 19 mei a.s.

Dat betekent dat wij weer mogen badmintonnen onder voorwaarden:

Op donderdag 20 mei a.s. willen wij weer starten met badminton om 20.00 uur.

Helaas mogen we niet dubbelen, dus het blijft bij single!!

De kleedlokalen en douches blijven voorlopig nog gesloten. Dus thuis omkleden en douchen.

Mondkapje op bij betreden van de sporthal en 1,5 meter afstand houden langs de kant.

 

Bovenstaande datum is onder voorbehoud !!!

Maandag 17 mei a.s. horen wij op een nieuwe persconferentie of de coronacijfers de goede kant opgaan

en dus stap 2 van het openingsplan doorgaat.

Jullie krijgen volgende week nog een mailtje of we 20 mei weer mogen badmintonnen.

 

Hopelijk tot donderdag 20 mei a.s.

 

Groet,

Namens het bestuur van BC Helden.

Frans Janssen

Nog steeds geen badminton

Beste sportvrienden,

We kunnen al heel lang niet badmintonnen.
Er is niet bekend wanneer hier verandering in komt.

Zodra we weten wanneer we weer kunnen gaan badmintonnen zullen we dat in elk geval hier op de site vermelden

Blijf gezond

We kunnen blijven badmintonnen!

Beste sportvrienden,

Wij mogen wel blijven badmintonnen, dat is mooi maar onder de volgende voorwaarden:

  1. Er mag NIET worden gedubbeld, dus alleen maar single partijen.

Dat betekent dat wij met maximaal 18 spelers tegelijk mogen spelen op de 9 velden die wij hebben.

  1. Langs de kant mogen spelers wachten tot ze zelf kunnen spelen maar wel met 1,5 meter afstand tot elkaar.
  2. De kleedkamers blijven gesloten, dus thuis omkleden en douchen.
  3. De competitie RCML zal worden stilgelegd.

Zie: https://www.badminton.nl/nieuws/impact-nieuwe-coronamaatregelen-op-badminton

Ik hoop en ga er vanuit dat iedereen begrip heeft voor deze voorwaarden en dat iedereen er zich aan houdt!!

Bedankt alvast!

Wij zullen ervaren hoe dit gaat bevallen en hoe de opkomst zal zijn. Wellicht is het een optie om 1x in de week te spelen in plaats van 2 keer.

Misschien geen 2 uur op donderdag maar 1 of 1,5 uur. De tijd zal het leren.

 

Groet,

Frans.

Algemene Leden Vergadering 2020

Beste clubgenoot,

Bij deze willen we je uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering bij “Thoes” op woensdag 14 oktober a.s. Voor de 1e keer sinds jaren nu ZONDER feestavond i.v.m. Corona. De vergadering start om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.15 uur.

In verband met alle maatregelen rondom Corona zijn wij jullie genoodzaakt te vragen je per mail aan te melden voor deze vergadering. Dan weten we precies hoeveel mensen er komen en hoe de indeling met stoelen e.d. klaar gezet moet worden.

 

Agenda:

 

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen algemene ledenvergadering 2019
3. Jaarverslag secretariaat
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Contributie
8. Begroting 2020-2021
9. Bestuursverkiezing
10. Activiteiten
11. Rondvraag en sluiting

We gaan weer beginnen…….. badminton seizoen 2020-2021

 

Beste badmintonners,

 

Ik hoop dat iedereen de afgelopen periode gezond heeft mogen doorstaan. Het is alweer een tijd geleden dat wij onze favoriete sport mochten uitoefenen.
De ALV met de jaarlijkse feestavond is niet doorgegaan, het Peel en Maas toernooi is gecanceld, het partnertoernooi is niet doorgegaan, geen BBQ en geen badminton voor een zeer lange periode. Het zijn nog steeds onzekere tijden. Ik hoop dat iedereen zich daarvan bewust is. Het Coronavirus is nog niet weg!!

Toch starten wij weer op DONDERDAG 3 SEPTEMBER.
De trainingen starten weer op 24 september i.v.m. de vakantie van Christel.

Er zijn een aantal richtlijnen uitgevaardigd waaraan iedereen zich moet houden zowel landelijk als ook vanuit de sporthal.
Er zijn nogal wat beperkingen voor wat betreft het gebruik van de kleedruimtes en de douches. Bij deze het verzoek om indien mogelijk THUIS alvast om te kleden en na afloop thuis te douchen. Diegenen die toch in de sporthal willen douchen zullen zich aan de regels moeten houden.

Verder willen wij als badmintonclub ook uitdragen dat wij de 1,5 meter afstand zo goed als mogelijk in acht willen nemen ook naast de velden!!
Ik hoop dat iedereen zich aan de regels houdt en begrip heeft voor de beperkingen. Gezondheid is toch het grootste goed!!

De ALV zal ergens in oktober/november gepland worden op een woensdagavond zonder aansluitende feestavond (helaas). Wanneer precies volgt nog.

Verder wil ik nog vermelden dat de JUMBO SPEK DE KAS actie weer van start is gegaan. Boxnr. Van BC Helden is 37.

Vriendelijke groet,

Frans Janssen
Penningmeester BC Helden